โลกของด้วงกว่าง Dynastinae

ด้วงกว่าง ชื่อทางด้านวิทยาศาสตร์ Dynastinae วงจรชีวิตของพวกมันก็จะคล้ายกับแมลงปกติเป็นจะตกไข่เป็นตัวอ่อนเปลี่ยนแปลงมาเป็นหนอน


และจากนั้นก็แปลงเป็นดักแด้พวกมันดำรงชีพอยู่ในดินอาหารของพวกมันก็จะเป็นธาตุอาหารจากทางธรมมชาติได้แก่พวกซากไม้ผุมูลสัตว์ที่ผสมอยู่ในนั้นตัวหนอนของด้วงกว่างนั้นจะมีขนาดที่ใหญ่ลำตัวถูกใจมีสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนตัวอ่อนของพวกด้วงกว่างนั้นจะไม่เหมือนกับแมลงพวกอื่นๆเป็นส่วนของหัวที่มีขนาดใหญ่มีฟันกรามหรือเขี้ยวของมันแล้วก็พวกมันจะมีรูหายใจข้างลำตัวโดยจะมีบ้องทั้งปวง 8 บ้อง ปกติแล้วพวกมันจะกินอาหารในดินเพิกเฉยไม่เขยื้อนเทียวไปเทียวมาระยะของดักแด้ของมันจะอยู่ราว 1 ปี จนถึงจะโตผุดจากดินเพียงพอมันโตเต็มวัยพวกมันจะแก่ได้เพียง 2 – 3 เดือนเท่านั้นเอง พวกด้วงกว่างจะมีลักษณะเด่นพิเศษกว่าพวกแมลงจำพวกอื่นเพศผู้จะมีขนาดใหญ่เยอะมากมีอวัยวะบริเวณส่วนของหัวที่มันแตกออกออกมาจากหัวเปรียบเสมือนพวกมันมีเขาอยู่ด้านบนหัวจะมีแบบจำนวนรวมทั้งลักษณะที่แตกต่างออกไปตามชนิดของพวกมัน ส่วนตัวเมียนั้นจะมีขนาดที่เล็กกว่าเยอะมากและมีเขาที่เล็กมากมายก่ายกองๆหรือบางครั้งอาจจะไม่มีเลยพวกด้วงกว่างจะใช้เขาในการต่อสู้หรือป้องกันตัวส่วนใหญ่มันจะสู้กันเพื่อแย่งตัวเมียขยายพันธุ์แม้กระนั้นการต่อสู้ของพวกมันก็ไม่ได้ดุเดือดเลือดพล่านเหมือนกับสัตว์บางจำพวกที่สู้กันจนตาย

โลกของด้วงคีม Lucanidae

โสู ชื่อทางด้านวิทยาศาสตร์ Lucanidae วงจรชีวิตของพวกมันก็ไม่แตกต่างจากแมลงธรรมดาก็จะราวด้วงกว่างเป็นตกไข่ตัวหนอนแล้วก็เติบโตในซากของไม้ที่ผุแม้กระนั้นพวกมันจะไม่ตกไข่เอาไว้ภายในดินด้วยเหตุว่าระยะในเวลาที่เป็นตัวหนอนพวกมันจะหาเลี้ยงชีพอาหารตามพวกไม้ที่ผุเห็ดราที่ขึ้นกับตามไม้พวกนั้นระยะของการฟักไข่ก็เป็นเวลานานมากราวด้วงกว่างเป็นใช้เวลาเป็นปีกว่าจะผุดจากดินด้วงคีมโดยปกติแล้วจะไม่นิสัยไม่ดีกับมนุษย์สามารถพบได้บ่อยบนโลกขนาดของพวกมันจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ12 เซนติเมตรแม้ว่าบางประเภทก็มีขนาดแค่เพียง 5 เซนติเมตรเท่านั้นเองสามารถประสบพบเห็นได้ในป่าเบญจพรรณป่าดงดิบแล้งตอนภาคเหนือและจากนั้นก็ภาคทิศตะวันออกหรือพื้นที่มีระบบระเบียบนิเวศที่สมบูรณ์บริบูรณ์ส่วนมากจะพบได้ในช่วงฤดูฝนจะมีมากพวกมันเป็นชนิดที่หาได้ยากมากมายก่ายกองแล้วเนื่องจากพวกมันใกล้ที่จะสิ้นพันธุ์มากเพิ่มขึ้นทุกคราวคนประเทศไทยโดยส่วนมากถูกใจเลี้ยงด้วงคีมเป็นสัตว์เลี้ยงเอาไว้โชว์หรือจะเอามาสู้กันกับเพื่อนก็ได้